Serwisy Medforum

Na marginesie „Wykładów z teorii komunikacji” prof. Marka Tokarza

mya00190_mezczyzna_garnitur_powaga_mlodosc_ojoimages_cr
Fot. ojoimages
(5)
Kiedy zajrzymy do słownika języka polskiego pod hasłem komunikacja znajdziemy trzy określenia: jest to (1) ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, (…) np. komunikacja kolejowa, (2) połączenie jednego pomieszczenia lub miejsca z drugim, np. komunikacja między Krakowem a Warszawą oraz (3) porozumiewanie się, przekazywanie myśli, wiadomości np. komunikacja między ludźmi.

Na szczęście i dziś zdarzają się i książki, i Profesorzy rzeczywiście uniwersyteccy. Taki jest najnowszy podręcznik z teorii komunikacji profesora Marka Tokarza wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne „Argumentacja. Perswazja. Manipulacja.” Piętnaście wykładów uszeregowanych w logicznie następujący ciąg coraz to bardziej uszczegóławiających zagadnień związanych z różnymi aspektami komunikowania się ludzi ze sobą skutecznie wprowadza w ten obszar wiedzy. Dużo tu jasno zdefiniowanych pojęć podstawowych, co przyda się zarówno przy sięganiu po dalszą, bardziej szczegółową literaturę poszczególnych problemów jak i przy doprecyzowywaniu własnych prac i wystąpień. Szczegółowo są przedstawione zarówno zasady oceny argumentacji jak i typowe błędy w jej prowadzeniu. Jakżeby się chciało żeby wiedza ta była bardziej powszechna… Ilu telewizyjnych i gazetowych „trybunów” można by tym unieszkodliwić… A analiza struktury szantażu i możliwych sposobów obrony przed nim – to prawdziwy arsenał myślącego człowieka. Aż dziw, że jeszcze nie trzeba mieć pozwolenia na broń by kupić tę książkę!

Praktycy będą usatysfakcjonowani rozdziałami dotyczącymi logicznych aspektów wykrywania kłamstw, podstawowych taktyk prowadzenia przesłuchań czy zasad negocjowania z terrorystą (nadal mało o tym można znaleźć po polsku) . Widać też osobiste pasje autora – rozdział o rachunku zdań i logice formalnej chwilami zdradza prawie misjonarską żarliwość w ich nauczaniu. Zresztą w tym też ta ksiązka budzi moje skojarzenie z dawnym uniwersytetem – kiedyś podobno bez znajomości logiki nie można było ukończyć wyższych studiów…

Może też znakiem czasu jest, że większość książek o komunikacji interpersonalnej (także i ta omawiana) poświęcona jest sposobom podporządkowania człowieka (perswazja, manipulacja, władza, reklama) a nawet zatarcia jego indywidualności i podmiotowości. Znacznie mniej o komunikacji, która powtórzę, jest budowaniem łączności i przerywaniem osamotnienia, a nie sposobem rządzenia, pochłaniania i zacierania różnic między Tobą i Mną. W cywilizacji samotnych ludzi nawet „budowanie więzi” staje się tylko nazwą zestawu technik marketingowych. Szczytowe osiągnięcie komunikacyjne człowieka współczesnego to nomen omen „bycie w sieci”…Ot pułapki komunikacji interpersonalnej!

Marek Tokarz „Argumentacja-perswazja-manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji.” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2006

Książkę otrzymalismy do recenzji od Wydawcy.

(5)