Serwisy Medforum

Błędy w testach egzaminacyjnych

Test 2
Fot. medforum
24-11-2006
(0)
Redakcja Medycyny Praktycznej poruszyła istotny problem - błędów w testach egzaminu specjalistycznego. Chcemy się przyłączyć do tej akcji. Bardzo prosimy o nadsyłanie do nas swoich wrażeń z egzaminu.

 

Cytat z Kuriera Medycyny Praktycznej:

W minionym roku napływały do nas sygnały, że wielu lekarzy w trakcie egzaminu specjalizacyjnego spotkało się z pytaniami, które zawierały błędy merytoryczne, miały nieprawidłowo dobrane odpowiedzi (np. dwie odpowiedzi prawidłowe lub brak prawidłowej odpowiedzi) albo były nieprecyzyjne.

Z osobistych doświadczeń członków redakcji wiemy także, że uwagi egzaminowanych dotyczące takich pytań nie są zazwyczaj uwzględniane, a próby weryfikacji wyników egzaminu testowego zawierającego takie pytania są nieskuteczne. Dodatkowym utrudnieniem w weryfikacji prawidłowości odpowiedzi jest fakt, że nie są one nigdzie publikowane w oryginalnej wersji, tylko krążą w środowisku specjalizujących się w wersjach zapamiętanych przez uczestników egzaminu, zwykle brzmiących nieco inaczej.

Medycyna Praktyczna pragnie w swoich czasopismach upublicznić debatę na temat takich pytań, zapraszając do dyskusji konsultantów krajowych, przedstawicieli towarzystw naukowych oraz innych ekspertów z danej dziedziny. Może to pomóc zdającym egzamin specjalizacyjny w uzyskaniu pozytywnego wyniku, jeżeli takie (lub podobne) pytania znajdą się w teście, ale przede wszystkim powinno doprowadzić do poprawy jakości pytań testowych na kolejnych egzaminach.

Mamy więc do Koleżanek i Kolegów przystępujących do egzaminów specjalizacyjnych (także z medycyny rodzinnej) następującą prośbę: jeżeli spotkacie się Państwo z wątpliwymi lub ewidentnie błędnie sformułowanymi pytaniami, prosimy o ich nadesłanie do redakcji pocztą elektroniczną na adres: listy@mp.pl (z dopiskiem w temacie: "egzamin testowy + nazwa specjalizacji" [np. pediatria, interna, medycyna rodzinna itp.]).

Zespoły redakcyjne naszych czasopism dołożą wszelkich starań, aby zweryfikować prawidłowość takich pytań oraz doprowadzić do publicznej dyskusji na ich temat, a wnioski z niej płynące przesłać do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Prosimy jednak nie przesyłać pytań, które są prawidłowe, a budzą Państwa wątpliwości tylko z powodu małej istotności klinicznej problemu, którego dotyczą.

Z góry bardzo dziękujemy za współpracę!

dr med. Jacek Mrukowicz
Redaktor Naczelny "Medycyny Praktycznej Pediatrii"
dr med. Piotr Gajewski
Redaktor Naczelny "Medycyny Praktycznej"
dr med. Jarosław Kużdżał
Redaktor Naczelny "Medycyny Praktycznej Chirurgii"
dr med. Monika Mazanek-Mościcka
Redaktor Naczelna "Medycyny Praktycznej Ginekologii i Położnictwa"
lek. Wojciech Wysocki
Redaktor Naczelny "Medycyny Praktycznej Onkologii"

 


 

W imieniu redakcji Psychiatria Online, prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag redakcji.

dr n.med. Maciej Matuszczyk
Redaktor Naczelny

(0)

Autor/autorzy opracowania:

  • dr n.med. Maciej Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • Medycyna Praktyczna

Adres www źródła: