Serwisy Medforum

Schizofrenia, zakażenia, stan zapalny

Badania krwi
Fot. ojoimages
Badania krwi
15-11-2011
(0)

Zakażenia i reakcje zapalne mogą przyczyniać się do mniejszej sprawności umysłowej chorych na schizofrenię.

Do czynników uważanych za możliwe przyczyny schizofrenii należą zakażenia i stany zapalne. Faith Dickerson z Systemu Zdrowotnego Shepparda i Pratta w Towson (USA) poddali niedawno badaniom próbki krwi pobrane od kilkuset osób z omawianym zaburzeniem psychicznym.

Jak podano w internetowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research” z 1 listopada, pacjenci z podwyższonymi poziomami biorącego udział w odpowiedzi organizmu na zakażenia tzw. białka C-reaktywnego lub obecnością przeciwciał skierowanych przeciw wirusowi opryszczki pospolitej typu pierwszego (HSV-1) okazali się charakteryzować gorszym funkcjonowaniem pamięci i uwagi, mniejszą sprawnością językową i niższym poziomem umiejętności wzrokowo-przestrzennych.

Jednoczesne występowanie obydwu omawianych odchyleń od prawidłowego składu krwi wiązało się z najwyższym stopniem upośledzenia wyżej opisanych funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Ustalenia zespołu Dickersona sugerują, że zakażenia i reakcje zapalne mogą wywierać silnie negatywny wpływ na sprawność umysłową osób chorych na schizofrenię.

(0)

Autor/autorzy opracowania:

  • Dr Piotr Malik

Źródło tekstu:

  • Schizophrenia Research, doi:10.1016/j.schres.2011.10.003

Adres www źródła: