Serwisy Medforum

Szczepienia przeciwko chorobom infekcyjnym u dzieci z alergią

Karmienie dziecka
Fot. ojoimages
Karmienie dziecka
(0)

W świetle kontrowersyjnych doniesień na temat roli zakażeń w rozwoju chorób alergicznych bardzo ważna staje się odpowiedź na pytanie – czy szczepienia ochronne przeciw chorobom infekcyjnym powinny być realizowane u dzieci z atopią i chorobami alergicznymi.

W świetle kontrowersyjnych doniesień na temat roli zakażeń w rozwoju chorób alergicznych bardzo ważna staje się odpowiedź na pytanie – czy szczepienia ochronne przeciw chorobom infekcyjnym powinny być realizowane u dzieci z atopią i chorobami alergicznymi.

Szczepienia ochronne są najważniejszym odkryciem medycyny i przyniosły ratunek milionom ludzi na świecie. Ta opinia, wyrażona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jest ciągle aktualna i potwierdza potrzebę ich kontynuacji również w grupach dzieci przewlekle chorych, także z chorobami alergicznymi.

Zgodnie ze stanowiskiem wielu grup ekspertów, w tym WHO, szczepienia przeciwko chorobom infekcyjnym, zarówno obowiązkowe, jak i zalecane, u dzieci z chorobami alergicznymi powinny być realizowane w pełnym zakresie, jednak specyficzny charakter i przebieg choroby alergicznej wymaga podczas ich stosowania zapewnienia dziecku najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Każda szczepionka, jako złożony produkt biologiczny (mieszanina antygenów/alergenów), może wywołać niepożądaną alergiczną reakcję poszczepienną w postaci różnego typu nadwrażliwości.

Obecnie zaleca się wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci z chorobami alergicznymi. Zarówno obciążający wywiad rodzinny, jak i osobniczy dziecka oraz objawy kliniczne alergii nie są przeciwwskazaniem do ich wykonywania.

Szczepień nie należy przeprowadzać:

  • w okresie zaostrzenia choroby alergicznej
  • w czasie nasilonej ekspozycji na uczulający dziecko alergen
  • u dzieci z chorobami alergicznymi powinno być prowadzone wnikliwe monitorowanie objawów poszczepiennych przez okres minimum 60 minut.

(0)

Autor/autorzy opracowania:

  • Prof. dr hab. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
    Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku