Serwisy Medforum

Załóż bezpłatne konto

Dane logowania

Dane osobowe

Praca

Zgoda na przetwarzanie danych

INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu, informacje dotyczące wykonywanego zawodu, płeć, wiek, dane o pracy) przez MEDFORUM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-584) ul. Brynowska 70 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000269937 w celu:

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, przedstawionej mi przez MEDFORUM sp. z o.o. dotyczącej zasad przetwarzania moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu i przysługujących mi w związku z tym prawach, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.

Oświadczam, że zanim wyraziłem/wyraziłam niniejszą zgodę zostałem/zostałam poinformowana, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna jest dostępne pod adresem: Klauzula informacyjna