Serwisy Medforum

Samorząd lekarzy naruszył prawo

NIL - Naczelna Izba Lekarska
Fot. nil.org.pl
NIL - Naczelna Izba Lekarska
26-07-2011
(5)

Naczelna Izba Lekarska, zabraniając lekarzom przepisywania na receptę niektórych produktów dopuszczonych do legalnego obrotu, naruszyła prawo antymonopolowe. Za praktykę naruszającą konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na Izbę karę finansową w wysokości blisko 50 tys. zł

Prawo antymonopolowe zabrania praktyk ograniczających konkurencję przedsiębiorcom oraz związkom ich zrzeszającym. Oznacza to, że przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą być działania stowarzyszeń, izb branżowych czy samorządów zawodowych.

Związki przedsiębiorców skupiają podmioty świadczące określone usługi na danym rynku. Mogą doprowadzić do naruszenia konkurencji na znacznej części danego rynku, np. wyeliminować ze sprzedaży określoną grupę produktów.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło stanowisko Izby, zgodnie z którym lekarzom - za przepisywanie pacjentom produktów homeopatycznych dostępnych wyłącznie na receptę - groziło wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Działania Izby mogły spowodować wycofywanie się lekarzy z przepisywania pacjentom produktów homeopatycznych na receptę. Organ, który może wycofać leki z obiegu to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na Naczelną Izbę Lekarską została nałożona sankcja finansowa w wysokości 49 113,89 zł. Prezes Urzędu nakazała również samorządowi lekarskiemu zaniechanie niedozwolonej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja UOKiK w sprawie Naczelnej Izby Lekarskiej jest trzecią stwierdzającą naruszenie konkurencji przez branżowe związki przedsiębiorców w 2011 roku. Kolejne pięć postępowań nadal trwa. Niedozwolona praktyka zarzucana jest: Związkowi Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Wiśle, PTTK Oddział Sudety Zachodnie, Polskiemu Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.Zobacz także: http://www.psychiatria.pl/txt/a,9646,0,prezes-urzedu-ochrony-konkurencji-i-konsumentow-komentuje-decyzje-w-sprawie-praktyki-naczelnej-izby-lekarskiej


(5)

Autor/autorzy opracowania:

  • Autor opracowania: Aleksandra Miler, zdjęcie: ojoimages

Polecamy

https://static2.medforum.pl/cache/logos/NPOZP%20logo_ikona-W400H300.gifFot. www.mz.gov.plProjekt Narodowego Programu Ochrony...
29.12.2008 Rada Ministrów przekazała do konsultacji...