Serwisy Medforum

V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

Wykład
Fot. shutterstock
Wykład
12-02-2018
(0)

Piąta edycja konferencji odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r., w Opolu. Głównym tematem, który zostanie poruszony przez uczestników oraz prelegentów będzie problematyka interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych.

Szczególny nacisk zostanie skoncentrowany na naukach biomedycznych, rozumianych jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych.

Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu.

fot. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie TUTAJ

Patronem medialnym konferencji jest serwis EdukacjaMedyczna.pl

(0)

Autor/autorzy opracowania:

  • Komitet Naukowy i Organizacyjny V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse