Serwisy Medforum

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

MSP Conference 2019
Fot. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
MSP Conference 2019
22-02-2019
(0)

Szanowni Państwo!
W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie dedykowanym Młodym Naukowcom.

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce  komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej.

Konferencja odbędzie się 23-24 maja 2019r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej konferencji.

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów oraz pracowników służby zdrowia (pielęgniarek, położnych) stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć badaczy w środowisku międzynarodowym i krajowym. Konferencja, która składać się będzie z części wykładowej, części Master Class- prezentacja wyników badań, debaty naukowej oraz specjalistycznych warsztatów umożliwia budowanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia roli kooperacji między naukowcami, uczelniami,  ośrodkami badawczymi a gospodarką,  stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej oraz komercjalizacji swoich badań, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Przewidywane efekty to: przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego i gospodarczego.

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

MASTER CLASS  ORAZ SESJA e-PLAKATOWA

Zapraszamy do aktywnego udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach Master Class/Sesji e-Plakatowej. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji. Autorzy pięciu najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class (pierwszy dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.

Streszczenia należy zgłaszać do 31 marca 2019 roku na adres: [email protected]. Autorzy zakwalifikowanych streszczeń zostaną poinformowani o formie prezentacji do 30 kwietnia 2019. E-plakaty na Sesję należy przesyłać do 17 maja 2019 roku na adres: [email protected]. Uczestnicy sesji plakatowej otrzymają 15 punktów edukacyjnych certyfikaty poświadczające czynny udział w Konferencji.

Autorzy najlepszych prezentacji będą mieli możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w kwartalniku naukowym Medical Science Pulse (MNiSW lista B – 6 pkt; IC 100.00).

Niższa opłata konferencyjna dotyczy wszystkich autorów streszczeń zakwalifikowanych do prezentacji (Master Class, sesja e-posterowa).

Patronem medialnym konferencji jest serwis EdukacjaMedyczna.pl

(0)

Autor/autorzy opracowania:

  • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu