Serwisy Medforum

VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse
Fot. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse
03-02-2020
(0)

Tematyka VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Tematem przewodnim debaty naukowej na bazie prezentacji badań jest aktualne zagadnienie zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie.
 

Celem głównym Konferencji jest prezentacja badań z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych i dyscyplin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień młodych naukowców w międzynarodowym środowisku wybitnych badaczy - luminarzy nauki. Zapraszamy uczestników z zespołów interdyscyplinarnych!

Dialog pokoleniowy rozumiany jest tutaj jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych przy założeniu, że interdyscyplinarność i praca zespołowa stają się obecnie elementami paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Tematem przewodnim debaty naukowej na bazie prezentacji badań jest aktualne zagadnienie zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie.

Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia roli kooperacji między naukowcami, uczelniami a ośrodkami badawczymi, upowszechnianie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk medycznych, i wskazywanie na różne grupy zawodowe profesjonalnie związane z rejestracją nauki i promowaniem nauki w otoczeniu społecznym i gospodarczym, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej oraz doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

fot. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Przewidywane efekty to: przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego, upowszechnianie pozytywnego wzorca pracy naukowej jako potencjalnej drogi budowania kariery zawodowej dla absolwentów uczelni wyższych.

Program konferencji obejmuje: prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Patronem medialnym konferencji jest serwis EdukacjaMedyczna.pl

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

(0)

Autor/autorzy opracowania:

  • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu