Serwisy Medforum

Wiadomości

Migracje zagraniczne a COVID-19

Opublikowano: 2024-07-22 00:00:00
Od pewnego czasu pojawiały się doniesienia, że migranci, którzy często...

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna a afereza lipoproteiny

Opublikowano: 2024-07-22 00:00:00
Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna jest rzadką chorobą genetyczną...

Leczenie onkologiczne a posocznica u dzieci

Opublikowano: 2024-07-22 00:00:00
Ważnym czynnikiem ryzyka zgonu związanego z posocznicą u dzieci jest...

Zaburzenia seksualne u kobiet z migreną leczonych przeciwciałami skierowanymi przeciw CGRP

Opublikowano: 2024-07-21 00:00:00
Na łamach czasopisma Cephalalgia opublikowano przypadki dwóch kobiet z...

Eksperci alarmują. Na szpitalnych obchodach lekarskich wciąż dochodzi do wielu naruszeń praw pacjentów

Opublikowano: 2024-07-19 00:00:00
Łamanie prawa pacjentaW szpitalach wciąż jest problem z zachowaniem...

Holistyczne podejście do procesu terapeutycznego okiem dietetyków, dermatologów i psychologów praktyków, czyli - „Żywienie w chorobach skóry.”

Opublikowano: 2024-07-16 00:00:00
Publikacja porusza tematykę aktualnego spojrzenia na rolę diety w zdrowiu...

Próby samobójcze i samouszkodzenia a oddziały ratunkowe

Opublikowano: 2024-07-15 00:00:00
Zagadnienie wizyt na oddziałach ratunkowych związanych z próbami...

Choroba Parkinsona a apatia

Opublikowano: 2024-07-15 00:00:00
Naturalna historia apatii w przebiegu choroby Parkinsona pozostawała jak...

Wewnątrzczaszkowe rozwarstwienie tętnicy – diagnostyka

Opublikowano: 2024-07-15 00:00:00
Wewnątrzczaszkowe rozwarstwienie tętnicy jest znaczącą przyczyną udaru...

Pośrednie porównanie erenumabu oraz rimegepantu w prewencji migreny

Opublikowano: 2024-07-14 00:00:00
Dotychczas nie opublikowano badań head-to-head porównujących...

Konferencja: Zdrowe serce przez całe życie – zarządzanie ryzykiem sercowo-naczyniowym i nowoczesne terapie kardiologiczne A.D. 2024

Opublikowano: 2024-07-11 00:00:00
Konferencja obejmie szeroki zakres tematów związanych z kardiologią...

Przygotowanie do pandemii COVID-19 a liczba zakażeń i umieralność

Opublikowano: 2024-07-08 00:00:00
Wyliczanie i śledzenie przypadków COVID-19 w skali całego świata mogły...

Cukrzyca typu 1 u starszych ludzi

Opublikowano: 2024-07-08 00:00:00
Epidemiologia cukrzycy typu 1 u starszych ludzi była do tej pory...

Zapadalność na choroby układu krążenia w Wielkiej Brytanii

Opublikowano: 2024-07-08 00:00:00
Zapadalność na choroby układu krążenia dla grup wydzielonych na podstawie...

Migrena u chorych z zapalną chorobą jelit

Opublikowano: 2024-07-07 00:00:00
Objawy ze strony układu pokarmowego, jak wymioty, nudności czy gastropareza...

Rak piersi, depresja, lęk

Opublikowano: 2024-07-01 00:00:00
U wielu pacjentek z nowotworem złośliwym piersi występuje depresja i...

Stwardnienie rozsiane a płyn mózgowo-rdzeniowy

Opublikowano: 2024-07-01 00:00:00
Od pewnego czasu było wiadomo, że pacjentów ze stwardnieniem rozsianym...

Drogowskaz w prewencji przeciwstarzeniowej skóry i włosów - „Kosmetologia i Trychologia Gerontologiczna. Ujęcie Holistyczne”

Opublikowano: 2024-06-26 00:00:00
W książce Czytelnik znajdzie przegląd najważniejszych doniesień naukowych i...

COVID-19, szczepienia, zgony nadmiarowe

Opublikowano: 2024-06-24 00:00:00
Ustalone przez Placówkę Globalnego Dostępu do Szczepionek przeciw...

Zespół Sjögrena u dzieci

Opublikowano: 2024-06-24 00:00:00
Zespół Sjögrena u dzieci jest rzadką, rzadko rozpoznawaną i...