Serwisy Medforum

Wiadomości

Długi COVID-19 a wyniki finansowe

Opublikowano: 2024-04-15 00:00:00
Do długoterminowych następstw długiego COVID-19 należą trwające wiele tygodni...

Przeszczep nerki a cukrzyca

Opublikowano: 2024-04-15 00:00:00
Zapadalność, charakterystyki kliniczne, powikłania i wyniki leczenia...

Tętno a ryzyko chorób układu krążenia i zgonu

Opublikowano: 2024-04-15 00:00:00
Pomimo powszechnej wiedzy, że podwyższone tętno jest czynnikiem ryzyka...

Długoterminowa ocena skuteczności eptinezumabu u chorych z migreną

Opublikowano: 2024-04-14 00:00:00
Skuteczność eptinezumabu u dorosłych chorych z migreną oraz od 2 do 4...

II edycja konferencji Krakowskie Rozmaitości Gastroenterologiczne

Opublikowano: 2024-04-10 00:00:00
Swoją  wiedzą i doświadczeniem podzielą się  wybitni specjaliści z...

IV Lubelskie Dni Gastroenterologii

Opublikowano: 2024-04-09 00:00:00
Podczas Konferencji prezentowane będą istotne tematy dotyczące...

III Ogólnopolska Konferencja Neurologiczno-Psychiatryczna “Neuro-Logiczni”

Opublikowano: 2024-04-08 00:00:00
26-27 kwietnia 2024 r.Lublin, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Zintegrowane...

Proste wybory leksykalne a depresja

Opublikowano: 2024-04-08 00:00:00
W przebiegu depresji dochodzi do zwiększonego i nieprzystosowawczego...

Zapalenie mięśni z przeciwciałami anty-Ku

Opublikowano: 2024-04-08 00:00:00
Zapalenie mięśni z przeciwciałami anty-Ku pozostaje słabo zrozumiałą...

Choroba małych naczyń mózgowych – fenotypy kliniczne

Opublikowano: 2024-04-08 00:00:00
Do powikłań choroby małych naczyń mózgowych należą udar zatokowaty lub...

Ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera przyjmujących inhibitory fosfodiesterazy 5

Opublikowano: 2024-04-07 00:00:00
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych u zwierząt stosowanie...

Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa przeciwciał monoklonalnych przeciw CGRP i toksyny botulinowej u chorych z migreną przewlekłą

Opublikowano: 2024-04-01 00:00:00
Celem pracy opublikowanej na łamach czasopisma The Journal of headache and...

Aspergiloza płuc związana z COVID-19

Opublikowano: 2024-04-01 00:00:00
U niektórych krytycznie chorych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2...

Stan przedrzucawkowy a wyniki ciąży

Opublikowano: 2024-04-01 00:00:00
Stan przedrzucawkowy jest występującą w 2 do 4% ciąż znaczącą przyczyną...

Zakażenia bakteryjne u niemowląt – diagnostyka

Opublikowano: 2024-04-01 00:00:00
Prokalcytonina jest najczęściej używanym diagnostycznym bioznacznikiem ryzyka...

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, operacja, jakość życia

Opublikowano: 2024-03-25 00:00:00
Zagadnienia jakości życia i zdrowia umysłowego u pacjentów ze...

Przeciwciała monoklonalne i gepanty bezpieczne i dobrze tolerowane

Opublikowano: 2024-03-24 00:00:00
Ostatnio opracowano w leczeniu migreny nowe leki działające poprzez szlak...

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

Opublikowano: 2024-03-20 00:00:00
Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy na temat wykorzystania narzędzi DBT...

COVID-19 a obniżona odporność

Opublikowano: 2024-03-18 00:00:00
Występujące u pacjentów z obniżoną odpornością przedłużające się...

Otyłość i cukrzyca – leczenie chirurgiczne

Opublikowano: 2024-03-18 00:00:00
Niedawno opublikowane wyniki wieloośrodkowej próby klinicznej YOMEGA...